Informace pro návštěvníky

27.09.2009 13:45

IRIDOLOGIE - DIAGNOSTIKA
Iridologie je diagnostická metoda, která patří do oblasti alternativní medicíny, běžně je nazývána iridologie nebo je také označována jako irisdiagnostika (iris = duhovka). Tato metoda spočívá v diagnostikování celkového zdravotního stavu člověka pomocí určitých barev, znamének a značek, které se nacházejí v oční duhovce.Irisdiagnostika je věda zkoumající nejen duhovku, ale také oční panenku a bělmo, které často odhalují další významné zdravotní problémy. Klasická medicína používá názvy chorob, protože pro každou chorobu má chemicky vyrobený lék, kterým ji může léčit. Iridologie pátrá po příčině nemoci a podstatě  problému, a právě tady má irisdiagnostika velké výhody. Pokud víme, že se tělo skládá se vzájemně propojených soustav a každá z těchto soustav se skládá ze vzájemně propojených orgánů a každý z těchto orgánů se skládá ze vzájemně propojených buněk, pak musíme věřit, že dostanou-li buňky každého z těchto orgánů to, co každý den potřebují, můžeme si vypěstovat silný, harmonický organizmus, který bude odolný proti jakýmkoliv infekcím a chorobám. Samozřejmě musíme také počítat s vlivy prostředí, stravou, genetickými vlastnostmi a stresem, to vše nároky tělních buněk ovlivňuje. Musíme tyto
vlivy kompenzovat, abychom zůstali zdraví.


Jak pomoci svému zdraví
Pravou příčinou všech nemocí jsou fyzicky přítomné toxiny a infekce v lidském organismu. Ty pak spolu s nesprávně fungujícím imunitním systémem vedou k trvalému poškození tělesných tkání, k chronickým nemocem, zrychlenému stárnutí organismu, bolestivým stavům, únavě a nevýkonnosti. Postupným vnitřním očišťováním lze dosáhnout toho, že se organismus vrátí do stavu přirozeného bezchybného fungování.Zcela neinvazním způsobem spolu s režimovými
opatřeními je možno se zbavit i zdánlivě nevyléčitelných obtíží, např. i takových problémů jako jsou ekzémy, alergie, astma, opakující se bakteriální, virové a plísňové infekce, chronická únava, chronická borelióza, opakující se opary, bolesti kloubů, zhoršování zraku, sluchu aj..

Detoxikačními preparáty je možno odstraňovat z organismu také těžké kovy, chemické látky, včetně lékové zátěže, které způsobují v lidském těle nejrůznější problémy, bolesti a nepříjemné psychické stavy.Metoda detoxikace je především univerzální prevencí téměř všech onemocnění a degenerativních pochodů v lidském těle. Toxinů zbavený organismus nepodléhá zanášení cévního systému, vzniku zhoubných nádorů, depresím, ztrátě paměti, vitality a sexuality.Organismus
dokonale zbavený různých jedů přináší radost ze života, přirozenou krásu, dobrou fyzickou i psychickou kondici, vysokou odolnost vůči vnějším nepříznivým vlivům jako je infekce či stres a to i do vysokého věku. Naprostá většina zdravotních problémů tzv. přiměřených věku je způsobena hromaděním jedů v našem těle. Toxiny narušují jak genetický informační systém, tak i tvorbu hormonů, biochemické pochody, metabolismus buňky a všechny ostatní děje probíhající v našem těle.


S a m o v o l n á d e t o x i k a c e n e s t a č í
Organismus je zařízen na automatickou a nepřetržitou detoxikaci. Játra systematicky odstraňují jedovaté látky, které přijímáme s potravou a ty které se v těle vytvářejí. Rozložené jedovaté látky odcházejí z těla močovým a dýchacím systémem, kůží a střevem. Přesto dochází ke kumulaci některých toxinů v různých tkáních. Hlavní příčinou je stresující způsob života, znečištění životního prostředí, kontaminace potravin způsobená jejich konzervací a zpracováním. Opomíjíme
také tradiční způsoby detoxikace jako jsou půsty, diety, potní kůry, modlitby, meditace, intenzivní pohyb aj


D e t o x i k a c e
Ke stanovení detoxikačního postupu je nutno znát okruhy působení hlavních orgánů a jejich vzájemné vazby a ovlivňování podle čínského pentagramu. Detoxikaci provádíme na základě jednotlivých nálezů ložisek toxicity v organismu individuálně.

Zpět
NajdouVas.cz