INSTITUT JANA DZURKA

pro komplexní poradenství v oblasti iridologie a detoxikace organismu

 

Stručný životopis:

JAN DZURKO nar . 6.11.1962

Studium na kladenském Gymnáziu zakončeno maturitní zkouškou v roce 1982. Během studia na střední škole jsem se rozhodoval kudy se bude ubírat moje specializace.  zajímal jsem se o celostní medicínu . Nakonec jsem se rozhodl pro studim ekonomické školy obor zahraniční obchod. V té době jsem měl zdravotní problémy a zvolil jsem vedle klasicé medicíny metodu paní Kamenické a její bylinky. Lékař vyloučil jakékoli jiné řešení. Jeho diagnoza a operační řešení se nenaplnilo. Toto řešení mě oslovilo. Moje kariéra po absolvování ekonomického vzdělání pokračovala do roku 1989 v oboru ekonomie. V roce 1990 jsem se setkal v australském Brisbane s panem Douglasem Gilliesem, který provozoval činnost s názvem IRIDOLOGIE. Tento den se stal zlomovým v mém pojetí stanovení stavu organismu z oční duhovky. Několik dalších let jsem studoval z dostupné literatury nauku o čtení z oční duhovky. Našel jsem školu pana Franka Navrátila a absolvoval závěrečnou zkouškou v roce 2006. Stále jsem ale viděl jen špičku ledovce. Chyběla mi druhá strana mince. Jak odstranit zátěže z organismu, které jsou patrné při čtení oční mapy. Existuje jistě mnoho způsobů. Zaujala mě metoda MuDr. Jonáše. Tato metoda je schopna určit druh zátěže v dané oblasti. V letošním roce jsem se stal členem V současné době pracuji jako terapeut v centru detoxikační medicíny a hledám řešení pro klienty, kteří toto centrum navštěvují.

 

Smyslem mé práce je komplexní poradenství v oblasti životního stylu a návyků, vedoucích k detoxikaci organismu dle metody vyvinuté MuDr. Josefem Jonášem, k diagnóze využívám dále zejména iridologie a osobního povohoru s klientem.

 

 

IRIDOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Ke své práci využívám profesionální vybavení pro iridologikou ordinaci.

Klientela

Moji klienti jsou lidé napříč celým spektrem věků , povolání a sociálních vrstev. Jelikož v dnešní době žijeme velice uspěchaně a ve stresu, ve zhruba 2/3 případů ke mě dorazí lidé mající "své" objektivní problémy. Díky analýze iridologií nalézáme původ a mnohdy i skryté podstaty potíží. Nastavením komplexního systému detoxikace organismu stanovíme směr a cestu k odstranění zátěže organismu. Podmínkou je dobrovolný přístup a osobní angažovanost klienta přizpůsobit se doporučením. pomoc není v žádném případě jednorázová a jedná se o proces postupných změn a individuálního vývoje klienta, jenž závisí jak na subjektivních postojích tak i na objektivních výsledcích. ( Klient např. hubne, obnovuje spánkovou činnost, je klidnější, mizí problémy s pletí apod. )

NajdouVas.cz