JOALIS

Ve své praxi se opírám o systém vyvinutý panem Mudr. Josefem Jonášem a při diagnostice využívám přístroj SALVIA a databázi EAM SET.

 Podrobnosti o systému detoxikační medicíny a diagnostice pomocí přístroje SALVIA naleznete v sekci odkazů.

NajdouVas.cz